ตัวชี้วัดวิทย์ม.๒เทอม ๒

ตัวชี้วัด วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๔ ว ๒๒๑๐๒  มีทั้งหมด ๙ ข้อ ดังนี้

๑.      อธิบายโครงสร้างและการทำงานของระบบ     ย่อยอาหาร ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบหายใจ    ระบบขับถ่าย ระบบสืบพันธุ์ ของมนุษย์และสัตว์ รวมทั้งระบบประสาทของมนุษย์

๒.      อธิบายความ สัมพันธ์ของระบบต่างๆ ของ     มนุษย์และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

๓.      สังเกตและอธิบายพฤติกรรมของมนุษย์และสัตว์ที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกและภายใน

๔.      อธิบายหลักการและผลของการใช้เทคโนโลยี    ชีวภาพในการขยายพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์ และเพิ่มผลผลิตของสัตว์และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

๕.      ทดลอง วิเคราะห์ และอธิบายสารอาหารในอาหารมีปริมาณพลังงานและสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัย

๖.      อภิปรายผลของสารเสพติดต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกาย และแนวทางในการป้องกันตนเองจากสารเสพติด

๗.      ทดลองและอธิบายการสะท้อนของแสง การหักเหของแสง และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

๘.      อธิบายผลของความสว่างที่มีต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิต  อื่น ๆ

๙.     ทดลองและอธิบายการดูดกลืนแสงสี  การมองเห็นสีของวัตถุ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

                 ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ ๓ หน่วย 

              หน่วยที่ ๑  อาหารกับการดำรงชีวิต

              หน่วยที่ ๒ ระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์

              หน่วยที่ ๓  แสง

Advertisements

One response to this post.

  1. ฝากลูก ๆ ม.๒ ผ่านเข้ามาดู อย่าลืมเตรียมความพร้อมได้เลย นะเจ้าคะ

    ตอบกลับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: