ตัวชี้วัดวิทย์โลกม.๕

ตัวชี้วัด วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  (โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ) ว๓๒๑๐๑ จำนวน ๑๑ ข้อ

๑.  สืบค้นและอธิบายหลักการในการแบ่งโครงสร้างโลก

๒. ทดลองเลียนแบบและอธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีภาคของโลก

๓. ทดลองเลียนแบบ และอธิบายกระบวนการเกิดภูเขา รอยเลื่อน รอยคดโค้ง แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด

๔.  สืบค้นและอธิบายความสําคัญของปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิดที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

๕.  สำรวจ วิเคราะห์และอธิบายการลําดับชั้นหิน จากการวางตัวของชั้นหิน ซากดึกดําบรรพ์และโครงสร้างทาง

ธรณีวิทยา เพื่ออธิบายประวัติความเป็นมาของพื้นที่

๖.  สืบค้น วิเคราะห์ และอธิบายประโยชน์ของข้อมูลทางธรณีวิทยา

๗.    สืบค้นและอธิบายการเกิดและวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซี และเอกภพ

๘.     สืบค้นและอธิบายธรรมชาติและวัฒนาการของดาวฤกษ์

๙.     สืบค้นและอธิบายการส่งและคำนวณความเร็วในการโคจรของดาวเทียมรอบโลก

๑๐. สืบค้นและอธิบายประโยชน์ของดาวเทียมในด้านต่าง ๆ

๑๑. สืบค้นและอธิบายการส่งและสํารวจอวกาศโดยใช้ยานอวกาศและสถานีอวกาศ

ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้  ๘  หน่วยด้วยกัน  ดังนี้

หน่วยที่ ๑ กำเนิดเอกภพ

หน่วยที่ ๒ ดาวฤกษ์

หน่วยที่ ๓ ระบบสุริยะ

หน่วยที่ ๔ เทคโนโลยีอวกาศ

หน่วยที่ ๕ โครงสร้างของโลก

หน่วยที่ ๖ การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี

หน่วยที่ ๗ แผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด

                   

หน่วยที่ ๘ ธรณีประวัติ

Advertisements

One response to this post.

  1. นักเรียนม.๕ ถ้าและเข้ามา ศึกษา ตัวชี้วัดไปพลาง ๆ ก่อนนะคะ

    ตอบกลับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: